Adventure (aka Colossal Cave)
Välkommen till Äventyr! (Skriv HJÄLP, eller bara H, för instruktioner och information.) ÄVENTYR Det Interaktiva Originalet Av Will Crowther (1976) och Don Woods (1977) Rekonstruerat i tre steg av: Donald Ekman, David M. Baggett (1993) och Graham Nelson (1994) Release 9 av den engelska versionen översatt till svenska av Fredrik Ramsberg (2007) [In memoriam Stephen Bishop (1820?-1857): GN] Release 1 / Serial number 071029 / Inform v6.31 Library 6/11 Vid slutet av en väg Du står vid slutet av en väg framför en liten tegelbyggnad. Runt dig är en skog. En bäck rinner ut ur byggnaden och fortsätter ner i en dalgång. *** MORE ***
\u = up arrow \d = down arrow \l = left arrow \r = right arrow
Restart Game Return to Game List Return to Elevator Return to Lobby